✨DARMOWA WYSYŁKA OD 159 zł✨

Regulamin konkursu

NAJBARDZIEJ WYBUCHOWA KISZONKA!

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najbardziej wybuchowa kiszonka!” i jest zwany dalej "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest firma SWIATLO SP. Z O O.
 3. Nagrody pochodzą z gamy produktów oferowanych przez organizatora.
 4. Konkurs trwa od 2 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
 5. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia lub filmiku wybuchającej kiszonce i przesłania go w wiadomości prywatnej fanpage’a Światło (@swiatlowpelni) lub mailowo na adres: czesc@swiatlo.waw.pl.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest pełnoletnia,
 • polubiła nasz profil na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/swiatlowpelni oraz profil na Instagramie www.instagram.com/swiatlosklep.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • zapoznanie z regulaminem konkursu.
 • spełnienie warunków podanych w §2 p.1

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. W ramach konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci zestawu 4 różnych kiszonek z asortymentu sklepu Światło.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na stronie www.facebook.com/swiatlowpelni. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 4. Przekazanie nagród nastąpi po potwierdzeniu otrzymanej wiadomości z informacją o wygranej. Nagrodę będzie można odebrać osobiście przy ul. Narocz 3 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 lub Organizator wyśle ją Zdobywcy na wskazany przez niego adres, pokrywając koszty przesyłki.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.
 5. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez Uczestnika i Organizatora polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

  Klauzula RODO w stosunku do uczestników konkursu „Najbardziej wybuchowa kiszonka”
  Informujemy:


  1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest SWIATLO SP Z. O. O. Z siedzibą przy ul. Narocz 3 w Warszawie, 02-678.
  2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu „Najbardziej wybuchowa kiszonka”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
  3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
  7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Biorąc udział w konkursie, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursu „Najbardziej wybuchowa kiszonka” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez SWIATLO SP Z. O. O. Z siedzibą przy ul. Narocz 3 w Warszawie, 02-678.
Inni kupili także
Żywy ocet z rokitnika Światło
Żywy ocet z rokitnika Światło
17,90 zł
szt.
FEsTA w solance Światło
FEsTA w solance Światło
14,90 zł
szt.
Żywy ocet z ananasa Światło
Żywy ocet z ananasa Światło
17,90 zł
szt.
Kombucza Cytryniec Chiński Światło
Kombucza Cytryniec Chiński Światło
12,00 zł
szt.
Żywy ocet z głogu Światło
Żywy ocet z głogu Światło
17,90 zł
szt.
Szyszki sosny w syropie Światło
Szyszki sosny w syropie Światło
18,00 zł
szt.
Keczup bbq z buraka Światło
Keczup bbq z buraka Światło
12,90 zł
szt.
Zestaw czterech kombucz
Zestaw czterech kombucz
48,00 zł 43,00 zł
szt.
Zestaw czterech octów
Zestaw czterech octów
71,60 zł 64,00 zł
szt.
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 15% rabatu na pierwsze zakupy
Pamiętaj, aby potwierdzić dodanie Twojego adresu do naszej bazy. Link otrzymasz w wiadomości.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl